Muốn giảm cân thì đến Great Bánh Mì nhé =))
News Media Clips

Muốn giảm cân thì đến Great Bánh Mì nhé =))

Con gái cứ mở miệng ra là giảm cân....nhưng khi đến quầy order đồ ăn thì....kêu ngập mặt.

#greatbanhmi #friend #friendzone #lifestyle