Our Restaurants Mon Hue Store Location

Store Location

 • MON HUE
  - 136 TRAN PHU

  Địa chỉ: 136 Tran Phu Street, Mo Lao Ward, Ha Dong District, Ha Noi City, Viet Nam
  Điện thoại: 024 7106 6632
  Giờ mở cửa: 6h00 - 22h00
 • Món Huế
  Lê Văn Thiêm

  Adress: 55 Lê Văn Thiêm, P. Tân Phong, Q.7 TP.HCM
  Phone :028 7106.6684
  Opening Hours: 6:00 - 22:00
 • MON HUE
  AUCHAN

  Address: 856 Âu Cơ P.14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
  Phone:028 7106.6686
  Opening Hours: 6:00 - 22:00
 • MON HUE
  VINCOM BA TRIEU

  Address: 91 Ba Trieu Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi, VietNam
  Phone: 024.7106.6617
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • MON HUE
  AEON MALL LONG BIEN

  Address: 27 Co Linh Street, Long Bien Ward, Long Bien District, Ha Noi, VietNam
  Phone: 024.7106.6615
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • MON HUE
  - 62 TRAN DAI NGHIA

  Address: 62 Tran Dai Nghia Street, Bach Khoa Ward, Hai Ba Trung District , Ha Noi City, Viet Nam
  Phone: 024 7106 6615
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • MON HUE
  62 LE THANH TON

  Address: 62 Le Thanh Ton Street,Ben Nghe Ward, District 1, TP.HCM, VietNam
  Phone: 028.7106.6623
  Opening Hours: 6h00 - 22h

 • MON HUE
  742 SU VAN HANH

  Address: 742 Sư Vạn Hạnh Street, Ward 10, District 10, TP.HCM, VietNam
  Phone: 028.7106.6676
  Opening Hours: 6h00 - 22h

 • MON HUE
  626 LE QUANG DINH

  Address: 626 Le Quang Dinh Street, 1 Ward, Go Vap District , Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6665
  Opening Hours: 6h00- 22h00

 • MON HUE
  A36B CONG QUYNH

  Address: A 36B Cong Quynh Street, Nguyen Cu Trinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6674
  Opening Hours: 6h00- 22h00

 • MON HUE
  105 THAI HA - HN

  Address: 105 Thai Ha, Dong Da, Ha Noi City, VietNam
  Phone: 024 7106.6412
  Opening Hours: 6h00- 22h00

 • MON HUE
  BIEN HOA DONG NAI

  Address: 1284 Pham Van Thuan Street,  Ward,
  Thu Duc District, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6661
  Opening Hours: 6h00- 22h00

 • MON HUE
  BIGC DONG NAI

  Address: Big C Đong Nai, Bien Hoa, Dong Nai, VietNam
  Phone: 028 7106.6656
  Opening Hours: 6h00- 22h00

 • MON HUE
  SONG HANH

  Address: 40 Song Hanh Street, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6645
  Opening Hours: 6h00- 22h00

 • MON HUE
  LY THUONG KIET

  Address:  319 Ly Thuong Kiet  Street, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6643
  Opening Hours: 6h00- 22h00

 • MON HUE
  DONG KHOI

  Address: 80  Dong Khoi Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6659
  Opening Hours: 6h00- 22h00

 • MON HUE
  VO VAN TAN

  Address: 57 Vo Van Tan Street,  Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6637
  Opening Hours: 6h00- 22h00

 • MON HUE
  HOANG DAO THUY - HN

  Address: N04 Hoang Dao Thuy Building, Ha Noi City, VietNam
  Phone: 028 7106.6610
  Opening Hours: 6h00- 22h00

 • MON HUE
  TRAN THAI TONG - HN

  Address: 01 Tran Thai Tong Street, Cau Giay Ward,  Ha Noi City, VietNam
  Phone: 028 7106.6609
  Opening Hours: 6h00- 22h00

 • MON HUE
  NGUYEN VAN CU - HN

  Address: 228 Nguyen Van Cu Street, Bo De Ward, Long Bien District, Ha Noi City, VietNam
  Phone: 028 7106.6608
  Opening Hours: 6h00- 22h00

 • MON HUE
  XA DAN - HN

  Address: 65 Xa Dan Street, Dong Da, Ha Noi City, VietNam
  Phone: 028 7106.6607
  Opening Hours: 6h00-22h00

 • MON HUE
  TRAN DUY HUNG - HN

  Address: 67 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City, VietNam
  Phone: 028 7106.6606
  Opening Hours: 6h00- 22h00

 • MON HUE
  BA TRIEU - HN

  Address: 316 Ba Trieu Street, Le Dai Hanh Ward , Hai Ba Trung District, Ha Noi City, VietNam
  Phone: 028 7106.6605
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • MON HUE
  LANG HA - HN

  Address: 3 Lang Ha Street, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Ha Noi
  Phone: 028 7106.6604
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • MON HUE
  YERSIN BINH DUONG

  Address: 158/4 Yersin Street - Phu Cuong Ward - Thu Dau Mot City - Binh Duong
  Phone: 028.7106.6658
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • MON HUE
  682 TRAN HUNG DAO

  Address: 682 Tran Hung Dao Street - Ward 2 - District 5 -  Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6653
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • MON HUE
  GREENVIEW

  Address: Green View Apartment, Tan Phu Ward, District  7,  Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6655
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • MON HUE
  PASTEUR

  Address: 178A Pasteur Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6652
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • MON HUE
  NGUYEN KHANH TOAN

  Address: 103 Nguyen Khanh Toan Street, Quan Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City, VietNam
  Phone: 024 7106.6603
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • MON HUE
  AN LAC

  Address: 25 - 27 So 7 Street, Binh Tan District, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6639
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • MON HUE
  TRAN HUNG DAO TP.HCM

  Address: 457A Tran Hung Đao Street, Cau Kho Ward, District 1, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6629
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • MON HUE
  PHO HUE

  Address: 179 Pho Hue Street, Pho Hue Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi City, VietNam
  Phone: 024 7106.6601
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • MON HUE
  10 3 THANG 2

  Address: 10 Ba Thang Hai Street, District 10, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone : 028 7106.6632
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • MON HUE
  TON DAT TIEN

  Address: 103 Ton Dat Tien Street, Phu My Hung,  Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6603
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • MON HUE
  PARK VIEW SB2/1

  Address: SB2 -1 Park View, Nguyen Duc Canh, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
  Phone: 028 7106.6651
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • MON HUE
  TRANG THI - HN

  Address: 75 Trang Thi Street, Hang Bong Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi City, VietNam
  Phone: 024 7106.6600
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • MON HUE
  TRAN HUNG DAO - HN

  Address: 77A Tran Hung Dao Street, Tran Hung Dao Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi City, VietNam
  Phone: 024 7106.6601
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • MON HUE
  TRUONG SON

  Address: 32 Truong Son Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6617
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • MON HUE
  LE VAN VIET

  Address: 45 Le Van Viet, Hiep Phu Ward, District 9, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6645
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • MON HUE
  HAI BA TRUNG

  Address: 290 Hai Ba Trung Street, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6602-37
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • MON HUE
  CAO THANG

  Address: 07 Cao Thang, Ward 2,  District 3, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6600
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • MON HUE
  AN DUONG VUONG

  Address: 10 An Duong Vuong Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6601
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • MON HUE
  PARK VIEW SA1/1

  Address: SA1/1 Park View Building, Nguyen Duc Canh Street, Phu My Hung, District 7, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6604
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • MON HUE
  NGUYEN VAN TROI

  Address: 178C Nguyen Van Troi Street, Ward 8, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6605
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • MON HUE
  11 LE THANH TON

  Address: 11 Le Thanh Ton Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6606
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • MON HUE
  134 LE THANH TON

  Address: 134 Le Thanh Ton Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6607
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • MON HUE
  HUYNH THUC KHANG

  Address: 19 Huynh Thuc Khang Street, Ben Nghe Ward,District 1, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6608
  Opening Hours: 6h00- 22h00

 • MON HUE
  NGUYEN TRI PHUONG

  Address: 240 Nguyen Tri Phuong Street, Ward 4,District 10, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6609
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • MON HUE
  VINCOM CENTER B

  Address: 72 Lê Thánh Tôn Street, Bến Nghé Ward,District 1, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6610
  Opening Hours: 7h00 - 22h00

 • MON HUE
  CRESCENT MALL

  Address: 5th Flr Crescent Mall, 101 Nguyen Van Linh Street,District 7, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6611
  Opening Hours: 7h00 – 22h00

 • MON HUE
  DE THAM

  Address: 201 De Tham Street, Pham Ngu Lao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6613
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • MON HUE
  PHAN XICH LONG

  Address: 191 Phan Xich Long Street, Ward 2, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6614
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • MON HUE
  DINH TIEN HOANG

  Address: 127H Dinh Tien Hoang Street, Ward 3, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6615
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • MON HUE
  LE VAN SY

  Address: 343 Le Van Sy Street, Ward 1, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6616
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • MON HUE
  AEON MALL TAN PHU

  Address: 30 Bo Bao Tan Thang Street, Tan Son Nhat Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6618
  Opening Hours: 7h00 – 22h00

 • MON HUE
  VO VAN NGAN

  Address: 01 Vo Van Ngan Street, Truong Tho Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6619
  Opening Hours: 6h00- 22h00

 • MON HUE
  TO HIEN THANH

  Address: 367 To Hien Thanh Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6620
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • MON HUE
  DINH BO LINH

  Address: 209,211,213 Đinh Bộ Lĩnh Street, Ward 26, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6622
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • MON HUE
  TAN SON NHI

  Address: 195 Tan Son Nhi Street, Tan Son Nhi Ward,Tan Phu District, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6624
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • MON HUE
  AU CO

  Address: 58 Au Co Street, Ward 9, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6625
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • MON HUE
  THAO DIEN

  Address: 16 Thao Dien Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6626
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • MON HUE
  NGUYEN CHI THANH

  Address: 624 Nguyen Chi Thanh Street, Ward 4,
  District 5, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6627
  Opening Hours: 6h00 - 22h00