Our Restaurants Pho Ong Hung Store Location

Store Location

 • PHO ONG HUNG - 136 TRAN PHU

  Địa chỉ: 136 Tran Phu Street, Mo Lao Ward, Ha Dong District, Ha Noi City, Viet Nam
  Điện thoại: 024 7106 6632
  Giờ mở cửa: 6h00 - 22h00
 • PHO ONG HUNG AUCHAN

  Address 856 Âu Cơ P.14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
  Phone:028 7106.6686
  Opening Hours: 6:00 - 22:00
 • PHO ONG HUNG - VINCOM BA TRIEU

  Address: 91 Ba Trieu Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi, VietNam
  Phone: 024.7106.6617
  Opening Hours: 6h00 - 22h

 • PHO ONG HUNG 207 PHAM NGU LAO

  Address: 207 Pham Ngu Lao Street, District 1, TP.HCM, VietNam
  Phone: 028.7106.6675
  Opening Hours: 6h00 - 22h

 • PHO ONG HUNG - 53D HANG BAI

  Address: 53D Hang Bai Street, Hoan Kiem District, Ha Noi,VietNam
  Phone: 024 7106.6611
  Opening Hours: 6h00- 22h00

 • PHO ONG HUNG -12 HUYNH THUC KHANG

  Address: 12 Huynh Thuc Khang Street, Thanh Cong Ward, Ba Dinh District, Ho Chi Minh City,VietNam
  Phone: 024 7106.6614
  Opening Hours: 6h00- 22h00

 • PHO ONG HUNG - 03 NGUYEN KHANH TOAN

  Address: 03 Nguyen Khanh Toan Street, Cau Giay  District, Ha Noi, VietNam
  Phone: 024 7106.6613
  Opening Hours: 6h00- 22h00

 • PHO ONG HUNG 626 LE QUANG DINH

  Address: 626 Le Quang Dinh Street, Ward 1, Go Vap District , Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6665
  Opening Hours: 6h00- 22h00

 • PHO ONG HUNG 432- 434 TAN SON NHI

  Address: 432-434 Tan Son Nhi Street, Tan Quy Ward, Tan Phu District , Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6630
  Opening Hours: 6h00- 22h00

 • PHO ONG HUNG 15A8 LE THANH TON

  Address: 15A8 Le Thanh Ton Street, Ben nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6644
  Opening Hours: 6h00- 22h00

 • PHO ONG HUNG HANG BAI

  Address: 53D Hang Bai, Hoan Kiem, Ha Noi City, VietNam
  Phone: 024 7106.6611
  Opening Hours: 6h00 - 22h00
 • PHO ONG HUNG NGUYEN KHANH TOAN

  Address: 3 Nguyen Khanh Toan, Cau Giay, Ha Noi City, VietNam
  Phone: 028 7106.6613
  Opening Hours: 6h00 - 22h00
 • PHO ONG HUNG NGUYEN THI MINH KHAI

  Address: 18 Nguyen Thi Minh Khai Street, District 1, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6669
  Opening Hours: 6h00 - 22h00
 • PHO ONG HUNG PHAM VAN THUAN

  Address: 1284 Pham Van Thuan Street, Thong Nhat Ward, Bien Hoa City, Dong Nai, VietNam
  Phone: 028 7106.6661
  Opening Hours: 6h00 - 22h00
 • PHO ONG HUNG - THAO DIEN

  Address: 16 Thao Dien Street, Thao Dien Ward,  District 2, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6626
  Opening Hours: 6h00 - 22h00
 • PHO ONG HUNG DONG KHOI

  Address: 80 Dong Khoi Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6659
  Opening Hours: 6h00 - 22h00
 • PHO ONG HUNG AEON MALL

  Address: 30 Bo Bao Tan Thang Street, Tan Son Nhat Ward ,  Tan Phu District , Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6631
  Opening Hours: 6h00 - 22h00
 • PHO ONG HUNG DINH BO LINH

  Address: 209 - 211 - 213 Dinh Bo Linh Street, Ward 26, Binh Thanh District, HCMC
  Phone: 028 7106.6622
  Opening Hours: 6h00 - 22h00
 • PHO ONG HUNG - VINCOM CENTER B

  Address: 72 Le Thanh Ton Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6610
  Opening Hours: 7h00 - 22h00

 • PHO ONG HUNG - BIG C DONG NAI

  Address: Big C Đong Nai, KP.1,  Long Binh Tan Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, VietNam
  Phone: 028 7106.6656
  Opening Hours: 7h00 - 22h00 

 • PHO ONG HUNG - SONG HANH

  Address: 40 Song Hanh Xa Lộ Ha Noi, An Phu Ward, District 2, HCMC
  Phone: 028 7106.6645
  Opening Hours: 6h00 - 22h00 

 • PHO ONG HUNG LY THUONG KIET

  Address: 319 Ly Thuong Kiet,  ward 9, Tân Bình district, HCMC
  Phone: 028 7106.6643
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • PHO ONG HUNG YERSIN BINH DUONG

  Address: 158/4 Yersin Street - Phu Cuong Ward - Thu Dau Mot City - Binh Duong
  Phone: 028.7106.6659
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • PHO ONG HUNG BUI BANG DOAN

  Address: 05 Bui Bang Doan Street, District 7, Ho Chi Minh City, Viet Nam.
  Phone: 028 7106.6657
  Opening Hours: 6h30 - 23h00
 • PHO ONG HUNG GREEN VIEW PHU MY HUNG

  Address: Greenview Apartment, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6656
  Opening Hours6h00 - 22h00

 • PHO ONG HUNG TRAN HUNG DAO

  Address682 Tran Hung Dao Street, Ward 2, District 5, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6654
  Opening Hours6h00 - 22h00

 • PHO ONG HUNG PARK VIEW PHU MY HUNG

  Address: H19/2 115 Nguyen Duc Canh Street, Park View Phu My Hung, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6650
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • PHO ONG HUNG 3 THANG 2

  Address: 1213 Ba Thang 2 Street Ward 6,  District 11, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6644
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • PHO ONG HUNG LE VAN VIET

  Address: 45 Le Van Viet Street, Hiep Phu Ward,  District 9, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6646
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • PHO ONG HUNG CAO THANG

  Address: 07 Cao Thang Street, Ward 2,  District 3, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6600
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • PHO ONG HUNG AN LAC

  Address: 25-27 So 7 Street, Binh Tan  District, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6640
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • PHO ONG HUNG LE THANH TON

  Address: 190 Le Thanh Ton Street, Ben Nghe Ward,  District 1, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6638
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • PHO ONG HUNG HAI BA TRUNG

  Address: 290 Hai Ba Trung Street, Tan Dinh Ward,  District 1, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6637
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • PHO ONG HUNG TRUONG SON

  Address: 18A Truong Son Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6636
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • PHO ONG HUNG NGUYEN VAN THU

  Address: 192 Nguyen Van Thu Street, Da Kao Ward,  District 1, Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6635
  Opening Hours: 6h00 - 22h00

 • PHO ONG HUNG NGUYEN THI NGHIA

  Address: 10 Nguyen Thi Nghia Street, Ben Thanh Ward, District 1,  Ho Chi Minh City, VietNam
  Phone: 028 7106.6634
  Opening Hours: 6h00 - 22h00